O čaji

Oslavte Mezinárodní den čaje

  • O čaji

Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila 21. květen jako Mezinárodní den čaje. Pokud máte tento den spojený s prosincem, nejste daleko od pravdy, v některých zemích se totiž slaví tento den 15. prosince. Proč je důležité si tento den připomenout?

Čaj je druhým nejvíce rozšířeným nápojem na světě. Pití čaje přináší řadu zdravotních výhod, díky obsahu spousty vitamínů, minerálů i protizánětlivým, antioxidačním účinkům. Má také velký kulturní význam v mnoha společnostech (Čína, Japonsko, Turecko). Oslavte s námi tento den, nezáleží na tom, zda máte radši černý čaj nebo zelený, horký nebo ledový. Čaj můžete pít pro jeho jedinečnou chuť, kvůli povzbuzujícím účinkům nebo zdravotním pozitivům. Tento den však není jen o pití čaje, připomíná nám, jakou roli hraje čaj v zemích původu, zaměřuje se také na pracovníky v čajovém průmyslu, jejich pracovní podmínky i změny klimatu.

21. květen byl na konci roku 2019 vyhlášen jako Mezinárodní den čaje. Sezóna produkce kvalitního čaje totiž začíná ve většině pěstitelských zemích právě v květnu. Mezinárodní den čaje se již od roku 2005 slaví také 15. prosince v zemích produkujících čaj, jako je Srí Lanka, Nepál, Vietnam, Indonésie, Bangladéš, Keňa, Malawi, Malajsie, Uganda a Tanzanie, tento datum však nikdy nebyl oficiálně vyhlášen státní organizací. Cílem tohoto svátku je upozornit vlády i veřejnost na celosvětový dopad obchodu s čajem na pracovníky a pěstitele, také klade požadavky na finanční podporu a fair trade.Mezinárodní den čaje upozorňuje zejména na pracovní vztahy mezi čajovými producenty a dělníky. Pracovní a životní podmínky pracovníků bývají zejména v rozvojových zemích značně nevyhovující, cílem tohoto dne je upozornit na tyto podmínky a snažit se je vylepšit. Sklizeň a zpracování čaje je hlavním zdrojem obživy pro miliony rodin v rozvojových zemích. Čajový průmysl je pro některé z nejchudších zemí hlavním zdrojem příjmů, které získávají z jeho exportu. Toto odvětví je náročné na pracovní sílu, sběr čajových lístků probíhá totiž ručně. Čajový průmysl poskytuje lidem pracovní místa, zejména v odlehlých a ekonomicky znevýhodněných oblastech. Čaj hraje významnou roli i v rozvoji venkova, snižování chudoby a zajišťování potravin v rozvojových zemích. Čaj je tak jednou z nejdůležitějších tržních plodin v těchto oblastech.


Jak můžete oslavit tento den?

Můžete si třeba zakoupit čaj a tím podpořit samotný účel tohoto dne, tedy zvýšit spotřebu čaje. Při jeho výběru si můžete přečíst, odkud čaj pochází, z jaké čajové oblasti a čím je unikátní. Téměř všechny čaje v naší nabídce dovážíme napřímo, tedy formou direct trade. Stále více požadujeme čaje v nejvyšší kvalitě, které nesou označení BIO. Navštěvujeme čajové plantáže, odkud čaje dovážíme a často známe osobně i samotné producenty. Díky těmto vřelým vztahům vám můžeme poskytnout ty nejlepší čaje, které jsme pro vás osobně vybrali a laboratorně otestovali. Dbáme na kvalitní čaje i kvalitní vztahy, u nás máte jistotu, že najdete jen to nejlepší.

V tento den se můžete zamyslet, odkud váš oblíbený čaj pochází, kdo ho vypěstoval, čí ruce ho sesbíraly, a jak se zpracovával. Podrobné informace si můžete přečíst v popisku každého čistého čaje v naší nabídce.


Čaj a změna klimatu

Produkce čaje je velmi citlivá na změny v klimatických podmínkách. Čaj lze pěstovat jen v úzce vymezených agroekologických podmínkách. Vhodné podmínky panují pouze ve velmi omezeném počtu zemí, na mnoho z nich bude mít změna klimatu značný dopad.
Změny v teplotách a dešťových srážkách spolu s větším množstvím povodní a sucha již ovlivňují výnosy, kvalitu čajových produktů, ceny, snižují příjmy a ohrožují živobytí na venkově. Očekává se, že se tyto změny klimatu zintenzivní, což vyžaduje naléhavá adaptační opatření. V současnosti stále více producentů přispívá ke zmírnění změny klimatu snížením emisí uhlíku z výroby a zpracování čaje. Země produkující čaj by proto měly začlenit výzvy spojené se změnou klimatu, a to jak z hlediska přizpůsobení, tak zmírňování negativních dopadů, do svých národních strategií rozvoje čaje. V tento den se kromě klimatu řeší také chemické prostředky používané k pěstování čaje nebo různé technologie pro jeho zpracování. Probíhají odborné diskuze o problémech v domovských zemích i ve světovém čajovém průmyslu.

Dejte si svůj oblíbený šálek čaje a místo běžného rozjímání se zamyslete, kolik práce a úsilí stojí za tím, než se čajový lístek dostane do vašeho šálku.